Санџак ТВ

Датум последње измене:   02.09.2013

Број дозволе: 150/2008-3
Пун назив емитера: Предузеће за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др.
Скраћени идентификациони знак емитера: Санџак ТВ
Mатични број: 17191632
ПИБ: 101792953
Адреса: Хилма Рожајца 55
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/317-077
Факс: 020/317-886
Email адреса:
Сајт: http://www.universa.tv
Одговорно лице за заступање: Ферид Булић
Главни и одговорни уредник: Сујелман Ј.Затрић
Власничка структура: 1. Ферид Булић - 100%, Нови Пазар
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 035 - Нови Пазар-Шутеновачко брдо, канал 09