ТВ Кладово

Датум последње измене:   16.06.2008

Број дозволе: 151/2008
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизију РТВ Кладово
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Кладово
Mатични број: 17524097
ПИБ: 103080570
Адреса: Виноградарска 15
Место: Кладово
Телефон: 019/800-440
019/800-441
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Снежана Спасић
Главни и одговорни уредник: Снежана Спасић
Власничка структура: 1. Снежана Спасић, Кладово - 50%
2. Јован Спасић, Кладово - 50%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 043 - Кладово, канал 57