ТВ Младеновац

Датум последње измене:   10.03.2014

Број дозволе: 152/2008-3
Пун назив емитера: Радио телевизија Младеновац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Младеновац
Mатични број: 17569325
ПИБ: 103485147
Адреса: Краља Петра I, бр. 175
Место: Младеновац
Телефон: 011/8232-338
011/8231-555
Факс: 011/8231-555
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Предраг Александрић
Главни и одговорни уредник: Милош Масларић
Власничка структура: 1. Дејан Александрић - 9,86%
2. Јанко Малешевић - 4,93%
3. Акционарски фонд а.д., Београд - 14,8%
4. Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд - 70,41%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 62/Космај, канал 34