Телевизија Плус

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 156/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за радио, телевизију и маркетинг Телевизија Плус Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Телевизија Плус
Mатични број: 17008358
ПИБ: 100229915
Адреса: Мићуна Павловића 1
Место: Крушевац
Телефон: 037/499-500
037/419-650
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Дејан Миладиновић
Главни и одговорни уредник: Дејан Миладиновић
Власничка структура: 1. "Saco" д.о.о. Крушевац - 100%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 085 - Крушевац-Басара, канал 60