ТВ Руф

Датум последње измене:   01.08.2014

Број дозволе: 157/2008-4
Пун назив емитера: Привредно друштво Фур Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Руф
Mатични број: 20293446
ПИБ: 105022284
Адреса: Српских владара 528
Место: Петровац
Телефон: 012/500-022
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rufrtv.com
Одговорно лице за заступање: Лела Димитријевић Сандуловић
Главни и одговорни уредник: Лела Димитријевић Сандуловић
Власничка структура: 1. Лела Димитријевић, Сандуловић, Петровац на Млави - 100%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 88/Петровац-караула, канал 41