ТВ Прибој

Датум последње измене:   22.08.2014

Број дозволе: 161/2008-5
Пун назив емитера: Акционарско друштво Информативни центар А.Д.-у стечају
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Прибој
Mатични број: 07246188
ПИБ: 101204321
Адреса: Санџачких бригада 8
Место: Прибој
Телефон: 033/445-001
033/451-089
Факс: 033/445-001
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Слободан Јовановић стечајни управник
Главни и одговорни уредник: Славица Тодоровић
Власничка структура: 1. Акционарски фонд а.д. Београд - 24,49%
2. Агенција за приватизацију - 72,%
4. Будимир Дамјановић - 3,51%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 105/Прибој-Бић, канал 27
Прибој-Лисја стена канал 30