ТВ К9

Датум последње измене:   28.02.2012

Број дозволе: 167/2008-3
Пун назив емитера: Канал 9 Д.О.О. за маркетинг, радио и телевизију
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ К9
Mатични број: 08695482
ПИБ: 101642799
Адреса: Димитрија Бугарског 12а
Место: Нови Сад
Телефон: 021/522-733
Факс: 021/523-877
Email адреса:
Сајт: http://www.k9.co.rs
Одговорно лице за заступање: Маја Павловић
Главни и одговорни уредник: Саша Павловић
Власничка структура: 1. Мирјана Павловић, Нови Сад - 50%
2. Саша Павловић, Нови Сад - 25%
3. Маја Павловић, Нови Сад - 25%
Рок важења дозволе: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 139 - Фрушка гора-Брестови, канал 53