Радио Алт

Датум последње измене:   23.01.2015

Број дозволе: 169/2008-3
Пун назив емитера: Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о., из Алексинца
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Алт
Mатични број: 07187564
ПИБ: 100312631
Адреса: Душана Тривунца 5-11
Место: Алексинац
Телефон: 018/800-905
018/800-904
Факс: 018/800-904
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Новица Драгићевић
Главни и одговорни уредник: Александра Симић
Власничка структура: 1. Oпштинa Алексинац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 1/Алексинац-Рујевица, фреквенција 97,6 МHz