Радио Бабушница

Датум последње измене:   11.12.2014

Број дозволе: 170/2008-1
Пун назив емитера: Дом културе Бабушница
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бабушница
Mатични број: 07106432
ПИБ: 100324811
Адреса: Саше Ивковића 1
Место: Бабушница
Телефон: 010/385-154
Факс: 010/385-888
Email адреса: radiobabusnicaopen.telekom.rs
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Валентина Николић Радувојев
Главни и одговорни уредник: Валентино Манић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Бабушница - 100%
Рок важења дозволе:
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 3/ Бабушница-Бердујски вис, фреквенција 96,5 MHz