Радио Бела Паланка

Датум последње измене:   11.10.2013

Број дозволе: 171/2008-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Бела Паланка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бела Паланка
Mатични број: 20561386
ПИБ: 106239538
Адреса: Крсте Тошића бр. 1
Место: Бела Паланка
Телефон: 018/855-032
Факс: 018/855-032
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милан Јовановић
Главни и одговорни уредник: Милан Јовановић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Бела Паланка - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 004 - Бела Палaнка - Велико Курило, фреквенција 88,50 МHz