Радио Зона

Датум последње измене:   25.03.2013

Број дозволе: 172/2008-1
Пун назив емитера: Атом-зона Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Зона
Mатични број: 20285346
ПИБ: 104980386
Адреса: Разбојна бб
Место: Брус
Телефон: 027/371-609
Факс: 037/832-007
Email адреса:
Сајт: http://www.zonaradio.net
Одговорно лице за заступање: Надица Раденковић
Главни и одговорни уредник: Милена Милутиновић
Власничка структура: 1. Надица Раденковић, Брус - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 006 -Блаце, фреквенција 96,0 МХз