Радио Цариброд

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 175/2008
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Радио телевизија Цариброд
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Цариброд
Mатични број: 20275430
ПИБ: 104934912
Адреса: Трг др Зоран Ђинђић 2
Место: Димитровград
Телефон: 010/360-777
010/360-444
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvcaribrod.co.rs
Одговорно лице за заступање: Емил Томов
Главни и одговорни уредник: Мирослава Нацков
Власничка структура: 1. Скупштина општине Димитровград - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 014 - Димитровград, фреквенција 98,0 МХз