Радио Копријан

Датум последње измене:   09.12.2014

Број дозволе: 176/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за информисање Пресс цомпанy Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Копријан
Mатични број: 20087960
ПИБ: 104086693
Адреса: Дољевац бб
Место: Дољевац
Телефон: 018/810-030
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiokoprijan.com
Одговорно лице за заступање: Дејан Динић
Главни и одговорни уредник: Дејан Динић
Власничка структура: 1. Дејан Динић, Дољевац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 15/Дољевац-Кукумига, фреквенција 94,50 MHz