Радио Екос

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 179/2008
Пун назив емитера: РТВ Екос-ЛЕ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Екос
Mатични број: 20056754
ПИБ: 103994643
Адреса: Село Стајковце бб
Место: Власотинце
Телефон: 016/869-575
Факс: 016/284-852
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Велибор Стојковић
Главни и одговорни уредник: Велибор Стојковић
Власничка структура: 1. Велибор Стојковић, Власотинце - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 022 - Лесковац, фреквенција 92,9 МХз