РАДИО 016

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 181/2008-2
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА И ТРГОВИНУ РАДИО 016 Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 016
Mатични број: 07946414
ПИБ: 100332250
Адреса: Војводе Мишића 2
Место: Лесковац
Телефон: 016/244-351
Факс: 016/212-772
Email адреса:
Сајт: http://www.radio016.net
Одговорно лице за заступање: Саша Стојановић
Главни и одговорни уредник: Југослав Томић
Власничка структура: 1. Југослав Томић, Лесковац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 24/Лесковац, фреквенција 101,5 МHz