ПРВА

Датум последње измене:   11.12.2014

Број дозволе: 5/2006-9
Пун назив емитера: ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: ПРВА
Mатични број: 20136588
ПИБ: 104284066
Адреса: Аутопут 22
Место: Београд
Телефон: 011/2091-000
Факс: 011/2091-001
Email адреса:
Сајт: http://www.prva.rs
Одговорно лице за заступање: Peter Smith, Peter Einstein
Главни и одговорни уредник: Драган Ненадовић
Власничка структура: 1. "Nova Broadcasting" д.о.о., Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: К 3/Пожаревац-Чачалица, канал 36; Торник, канал 46; Венац, канал 33; Врање-Пљачковица, канал 31; Чока Вињилор, канал 22; Пријепоље-Градина, канал 51; Јастребац, канал 55; Београд-Канарево брдо, канал 61; Жежељ, канал 53; Црни врх-Јагодина, канал 58; Цер, канал 25; Космај, канал 50; Прибој-Бић, канал 51; Суботица, канал 50; Овчар, канал 52; Бесна кобила, канал 47; Црни врх-Пирот, канал 39; Ваљево-Пећина, канал 21; Нови Београд-Генекс, канал 69; Нова Варош, канал 69; Кладово, канал 35;
Копаоник-Гобеља, канал 61; Гучево, канал 40; Тупижница, канал 34; Гоч, канал 65; Београд-Торлак, канал 12; Шутеновачко брдо, канал 21; Ужице-Забучје, канал 36; Вршац-брег, канал 51; Рашка-Градац, канал 65; Бајина башта, канал 30; Београд-Стојчино брдо, канал 8; Рудник, канал 23; Сомбор-град, канал 29; Дели Јован, канал 38; Кикинда, канал 25