Плус радио 010

Датум последње измене:   24.03.2014

Број дозволе: 184/2008-3
Пун назив емитера: Ani Press d.o.o
Скраћени идентификациони знак емитера: Плус радио 010
Mатични број: 20178116
ПИБ: 104502499
Адреса: Стевана Сремца бб
Место: Пирот
Телефон: 010/320-422
010/320-421
Факс: 010/320-421
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ненад Пауновић
Главни и одговорни уредник: Ненад Пауновић
Власничка структура: 1. Ненад Пауновић, Пирот - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 038 - Црни врх - Пирот, фреквенција 103,3 MHz