Радио Пирот

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 185/2008
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Пирот
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Пирот
Mатични број: 20156813
ПИБ: 104483814
Адреса: Трг пиротских ослободилаца 30
Место: Пирот
Телефон: 010/313-890
Факс: 010/332-666
Email адреса:
Сајт: http://www.radiopirot.com
Одговорно лице за заступање: Оливера Китановић
Главни и одговорни уредник: Оливера Китановић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Пирот - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 039 - Црни врх-Пирот, фреквенција 95,80 МХз