Радио Алди

Датум последње измене:   22.03.2013

Број дозволе: 186/2008-1
Пун назив емитера: Друштво за производњу и емитовање радио и телевизијског програма РТВ Алди Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Алди
Mатични број: 20206527
ПИБ: 104640958
Адреса: Црнотинце бб
Место: Прешево
Телефон: 017/660-420
Факс: 017/660-890
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Авни Селими
Главни и одговорни уредник: Флора Ахмети
Власничка структура: 1. Исуф Мемети, Црнотинце - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 040 - Прешево, фреквенција 95,9 МХз