Радио Прешево

Датум последње измене:   21.01.2015

Број дозволе: 187/2008-2
Пун назив емитера: Информативно јавно предузеће Прешево
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Прешево
Mатични број: 07221738
ПИБ: 100520140
Адреса: Петнаестог новембра 90
Место: Прешево
Телефон: 017/668-291
Факс: 017/668-291
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Решат Незири
Главни и одговорни уредник: Зећирија Незири
Власничка структура: 1. Општина Прешево - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 41/Прешево-Балаван, фреквенција 102,3 MHz