Радио Срце

Датум последње измене:   30.07.2010

Број дозволе: 188/2008-1
Пун назив емитера: Радио Срце Д.О.О. за услуге, рекламу и пропаганду
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Срце
Mатични број: 17191039
ПИБ: 100505672
Адреса: Авалска 15
Место: Прокупље
Телефон: 027/321-080
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Пејчић
Главни и одговорни уредник: Драган Пејчић
Власничка структура: 1. Драган Пејчић, Прокупље - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 042 - Прокупље, фреквенција 91,4 МХз