Радио Делфин

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 189/2008
Пун назив емитера: О.Д. Ауто Мирко2 Лазић Срђан и др
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Делфин
Mатични број: 17428667
ПИБ: 10023512
Адреса: Ратка Павловића бб
Место: Прокупље
Телефон: 027/322-666
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.delfinradio.rs
Одговорно лице за заступање: Срђан Лазић
Главни и одговорни уредник: Срђан Лазић
Власничка структура: 1. Саша Лазић, Прокупље
2. Срђан Лазић, Прокупље
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 044 - Прокупље, фреквенција 100,2 МХз