Радио Бубамара

Датум последње измене:   15.07.2011

Број дозволе: 190/2008-1
Пун назив емитера: Друштво за услужну и информативну делатност Бубамара Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бубамара
Mатични број: 06071546
ПИБ: 101007794
Адреса: Васе Албанца 50/а
Место: Сврљиг
Телефон: 018/821-935
018/823-091
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobubamara.net
Одговорно лице за заступање: Јовица Миладиновић
Главни и одговорни уредник: Јовица Миладиновић
Власничка структура: 1. Милош Миладиновић, Сврљиг - 50%
2. Јовица Миладиновић, Сврљиг - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 046 - Сврљиг, фреквенција 96,50 МHz