Радио Хан

Датум последње измене:   08.10.2014

Број дозволе: 191/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће Информативни Прес центар општине Хан
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Хан
Mатични број: 17007246
ПИБ: 100926363
Адреса: Светосавска 31
Место: Владичин Хан
Телефон: 017/472-370
Факс: 017/473-598
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Зоран Цветковић
Главни и одговорни уредник: Зоран Цветковић
Власничка структура: 1. Општина Владичин Хан - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 49/Владичин Хан, фреквенција 100,5 МHz