Радио Гага

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 192/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за радио и ТВ дифузију Гага Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Гага
Mатични број: 06877869
ПИБ: 102409297
Адреса: Марка Орешковића 4
Место: Власотинце
Телефон: 016/877-297
016/877-296
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiogaga.fm
Одговорно лице за заступање: Кристина Ранђеловић
Главни и одговорни уредник: Александар Ранђеловић
Власничка структура: 1. Александар Ранђеловић, Власотинце - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 050 - Власотинце, Косаљевица, фреквенција 94,9 МХз