Радио Нови Пазар

Датум последње измене:   17.11.2010

Број дозволе: 193/2008-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Нови Пазар
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Нови Пазар
Mатични број: 17384244
ПИБ: 101793831
Адреса: Стане Бачанин 29
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/312-735
020/315-903
020/332-000
020/332-002
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvnp.rs
Одговорно лице за заступање: Денис Маврић
Главни и одговорни уредник: Денис Маврић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Нови Пазар - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 056 - Шутеновачко брдо, фреквенција 90,0 МХз