Радио АС Нови Пазар

Датум последње измене:   28.11.2013

Број дозволе: 194/2008-2
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Визија Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио АС Нови Пазар
Mатични број: 17255932
ПИБ: 101794481
Адреса: AВНОЈ-а бр. 6
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/331-550
020/331-551
Факс: 020/331-555
Email адреса:
Сајт: http://www.novipazar.co.rs
Одговорно лице за заступање: Нихад Хаџић
Главни и одговорни уредник: Нихад Хаџић
Власничка структура: 1. Денис Маврић, Нови Пазар - 55%
2. Нихад Хаџић, Нови Пазар - 45%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 057 - Нови Пазар-Шутеновачко брдо, фреквенција 95,5 МHz