Рефреф радио

Датум последње измене:   29.03.2013

Број дозволе: 196/2008-4
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, трговину и услуге Рефреф Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Рефреф радио
Mатични број: 17278754
ПИБ: 101798071
Адреса: Градска 1
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/336-280
Факс: 020/336-281
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Самир Шкријељ
Главни и одговорни уредник: Мухамед Зукорлић
Власничка структура: 1. Муамер Зукорлић - 20%
2. Самир Скријељ - 20%
3. Мевљуд Дудић - 20%
4. Сељамудин Јеребичанин - 20%
5. Шериф Макурић - 20%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 59/Нови Пазар, фреквенција 105,80 MHz