РАДИО РАШКА

Датум последње измене:   22.06.2015

Број дозволе: 198/2008-6
Пун назив емитера: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО СТАНИЦА РАДИО РАШКА, РАШКА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО РАШКА
Mатични број: 17034243
ПИБ: 101609601
Адреса: Душанова 6
Место: Рашка
Телефон: 036/734-887
036/735-887
Факс: 036/736-880
Email адреса:
Сајт: http://www.rtv.raska.rs
Одговорно лице за заступање: Ђорђе Гогић
Главни и одговорни уредник: Деско Коминац
Власничка структура: 1. Скупштина општине Рашка - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 61/Градац-Рашка, фреквенција 94,10 МHz