Радио Стари Рас

Датум последње измене:   03.04.2013

Број дозволе: 199/2008-3
Пун назив емитера: Беоцедип Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стари Рас
Mатични број: 20237317
ПИБ: 104782138
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Нови Београд
Телефон: 011/404-9880
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јадранка Дујић
Главни и одговорни уредник: Јадранка Дујић
Власничка структура: 1. Милош Крџић - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 062 - Рашка-Градац, фреквенција 105,0 МХз