РАДИО АМАРО

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 200/2008-1
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ РАДИО АМАРО ДОО СЈЕНИЦА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АМАРО
Mатични број: 17192370
ПИБ: 100945883
Адреса: Милорада Јовановића 41
Место: Сјеница
Телефон: 020/741-514
Факс: 020/740-900
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Хикмет Зековић
Главни и одговорни уредник: Елма Зековић
Власничка структура: 1. Хикмет Зековић-100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 64/Сјеница, фреквенција 94,5 MHz