Радио РС

Датум последње измене:   08.10.2012

Број дозволе: 201/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, трговину и услуге Софтић Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио РС
Mатични број: 20285133
ПИБ: 104990871
Адреса: Пештерска 1
Место: Тутин
Телефон: 020/810-900
020/811-305
Факс: 020/810-900
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Семир Софтић
Главни и одговорни уредник: Муамера Лукач
Власничка структура: 1. Семир Софтић, Тутин - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО2
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 65 - Тутин-Забрђе, фреквенција 95,1 МХз