РАДИО INDEX

Датум последње измене:   31.08.2015

Број дозволе: 7/2006-11
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РТВ ПРОГРАМА INDEX Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО INDEX
Mатични број: 17542877
ПИБ: 103315089
Адреса: Шумадијски трг 6а
Место: Београд
Телефон: 011/404-0440
Факс: 011/404-0445
Email адреса:
Сајт: http://www.indexradio.com
Одговорно лице за заступање: Саша Вулетић
Главни и одговорни уредник: Далиборка Делибашић
Власничка структура: 1. Медиа тон д.о.о, Београд - 50%
2. As media д.о.о., Београд - 50%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Кр 2/Вршац брег фреквенција 104,60 MHz, Јастребац фреквенција 106,00 MHz, Копаоник-Гобеља фреквенција 103,20 MHz, Гучево фреквенција 103,80 MHz, Сомбор-Трг Републике 1 фреквенција 100,80 MHz, Суботица-Трг цара Јована Ненада 15 фреквенција 96,20 MHz, Рудник фреквенција 94,30 MHz, Битовик фреквенција 95,30 MHz, Фрушка гора-Бранковац фреквенција 94,10 MHz, Овчар фреквенција 91,50 MHz, Тилва фреквенција 93,20 MHz, Кикинда-Генерала Драпшина 20 фреквенција 91,90 MHz, Црни врх-Пирот фреквенција 89,70 MHz, Врање-Пљачковица фреквенција 89,80 MHz, Београд-Торлак фреквенција 88,90 MHz, Јагодина-Средњи врх фреквенција 105,5 MHz, Сурдулица-Црешња фреквенија 104,3 MHz.