РАДИО БУМ

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 203/2008-2
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУЖНУ ДЕЛАТНОСТ О.Д. БУМ-ВИОРОВИЋ СЛАВИША И ОСТАЛИ, БОЉЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО БУМ
Mатични број: 17297856
ПИБ: 100704695
Адреса: Боговина бб
Место: Бољевац
Телефон: 030/461-040
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Славиша Виоровић
Главни и одговорни уредник: Славиша Виоровић
Власничка структура: 1. Славиша Виоровић, Бољевац - 60%
2. Гранчица Виоровић, Бољевац - 40%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 68/Бољевац, фреквенција 96,5 MHz