Радио Сезам

Датум последње измене:   05.09.2009

Број дозволе: 204/2008-1
Пун назив емитера: Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијског програма Жарко Тимотијевић и др. Сезам
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сезам
Mатични број: 17225880
ПИБ: 100626326
Адреса: Моше Пијаде 21 а/4
Место: Бор
Телефон: 030/443-363
030/422-324
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Жарко Тимотијевић
Главни и одговорни уредник: Милош Лазаревић
Власничка структура: 1. Жарко Тимотијевић, Бор - 50%
2. Јелена Тимотијевић, Бор - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 069 - Бор-Стрелиште, фреквенција 91,3 МХз