Клик ФМ 030

Датум последње измене:   07.04.2014

Број дозволе: 205/2008-4
Пун назив емитера: Друштво за емитовање радио и телевизијског програма Комета доо
Скраћени идентификациони знак емитера: Клик ФМ 030
Mатични број: 06276768
ПИБ: 100568581
Адреса: Моше Пијаде 29/5
Место: Бор
Телефон: 030/2495-495
Факс: 030/2495-495
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Душан Алексић
Главни и одговорни уредник: Душан Алексић
Власничка структура: 1. Душан Алексић, Бор - 30%
2. Жарко Симовић, Нови Сад - 70%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 70/Бор, фреквенција 99,5 MHz