Радио Сашка

Датум последње измене:   15.07.2009

Број дозволе: 206/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију Сашка радио Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сашка
Mатични број: 20044284
ПИБ: 103903853
Адреса: Мосна
Место: Доњи Милановац
Телефон: 030/500-226
Факс: 030/86-732
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Николић
Главни и одговорни уредник: Саша Николић
Власничка структура: 1. Саша Николић, Мосна - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 073 - Доњи Милановац-Главица, фреквенција 98,3 МХз