Радио Кучево

Датум последње измене:   02.07.2014

Број дозволе: 207/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, трговину и услуге Руф д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кучево
Mатични број: 07682557
ПИБ: 101589181
Адреса: Српских владара 528
Место: Петровац на Млави
Телефон: 012/500-022
Факс:
Email адреса: dragirufgmail.com
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драги Руф
Главни и одговорни уредник: Драги Руф
Власничка структура: 1. Драги Руф, Петровац на Млави - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 78Кучево, фреквенција 88,9 MHz