Радио Звижд

Датум последње измене:   18.08.2008

Број дозволе: 208/2008
Пун назив емитера: Привредно друштво за продукцију и промет Пек-тон Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Звижд
Mатични број: 17359525
ПИБ: 102280596
Адреса: Светог Саве бб
Место: Кучево
Телефон: 012/850-246
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiozvizd.com
Одговорно лице за заступање: Оливер С.Пауновић
Главни и одговорни уредник: Оливер С.Пауновић
Власничка структура: 1. Оливер Пауновић, Кучево - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 079 - Кучево, фреквенција 94,00 МХЗ