Радио Хит

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 210/2008-4
Пун назив емитера: D.o.o. Istok company
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Хит
Mатични број: 07600623
ПИБ: 101334896
Адреса: Јасиковачка петља бб
Место: Салаш
Телефон: 019/473-111
019/473-473
Факс: 019/473-111
Email адреса:
Сајт: http://www.folk-disk.net
Одговорно лице за заступање: Новица Лападатовић
Главни и одговорни уредник: Новица Лападатовић
Власничка структура: 1. Новица Лападатовић, Салаш - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 083 - Тилва, фреквенција 102,70 МХз