Радио Барајево

Датум последње измене:   26.12.2011

Број дозволе: 212/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Барајево
Mатични број: 17141775
ПИБ: 101954867
Адреса: Миодрага Вуковића 2
Место: Барајево
Телефон: 011/8302-451
011/8301-415
Факс: 011/8302-451
011/8301-415
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. Дејан Николић
Главни и одговорни уредник: в.д. Дејан Николић
Власничка структура: 1. Јелена Јекић - 2,40%
2. Акционарски фонд а.д, Београд - 27,60%
3. Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд - 70%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 089 - Барајево, фреквенција 105,9 МХз