РАДИО С

Датум последње измене:   27.10.2015

Број дозволе: 8/2006-7
Пун назив емитера: РАДИОДИФУЗНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО С Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО С
Mатични број: 17488589
ПИБ: 102954846
Адреса: Кнеза Вишеслава 72
Место: Београд
Телефон: 011/404-0444
Факс: 011/404-0445
Email адреса:
Сајт: http://www.smedia.rs
Одговорно лице за заступање: Саша Вулетић
Главни и одговорни уредник: Милош Бајић
Власничка структура: 1. AS Media д.о.о., Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Зона покривања: Подручје целе републике
Радиодифузна област: РО1, РО2, РО3, РО4, РО5, РО6, РО7, РО8, РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Кр 3/Битовик, фреквенција 100,70 MHz; Тупижница, фреквенција 105,30 MHz; Црни врх-Јагодина, фреквенција 102,90 MHz; Сомбор, фреквенција 99,60 MHz; Копаоник-Гобеља, фреквенција 98,70 MHz; Црни врх-Пирот, фреквенција 97,30 MHz; Овчар, фреквенција 96,30 MHz; Београд-Торлак, фреквенција 94,90 MHz; Кладово, фреквенција 94,50 MHz; Јастребац, фреквенција 87,90 MHz; Врање-Пљачковица, фреквенција 101,10 MHz; Кикинда-Генерала Драпшина 20, фреквенција 107,40 MHz; Гучево, фреквенција 104,80 MHz; Суботица, фреквенција 102,40 MHz; Вршац-брег, фреквенција 107,50 MHz; Фрушка гора-Бранковац, фреквенција 92,90 MHz.