Radio Horreum Margi

Датум последње измене:   18.02.2014

Број дозволе: 216/2008-1
Пун назив емитера: РТМ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге делатности
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Horreum Margi
Mатични број: 06399576
ПИБ: 101527915
Адреса: Јосифа Панчића 7/1
Место: Ћуприја
Телефон: 035/8870-200
035/8870-300
Факс: 035/8477-477
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мила Живковић
Главни и одговорни уредник: Владан Живковић
Власничка структура: 1. Владан Живковић, Ћуприја - 25%
2. Драган Живковић, Ћуприја - 50%
3. Ненад Живковић, Ћуприја - 25%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 108 - Ћуприја, фреквенција 95,1 МХз