Радио Дак

Датум последње измене:   13.08.2012

Број дозволе: 217/2008-1
Пун назив емитера: Дак предузеће за радио-телевизију и друге делатности Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дак
Mатични број: 07584768
ПИБ: 101530664
Адреса: Кнеза Милоша 4
Место: Ћуприја
Телефон: 035/475-988
Факс: 035/471-055
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodak.rs
Одговорно лице за заступање: Слободанка Крстић
Главни и одговорни уредник: Борис Крстић
Власничка структура: 1. Слободанка Крстић, Ћуприја - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 109 - Ћуприја - Гиље, фреквенција 101,5 МХз