Радио Стара чаршија

Датум последње измене:   28.11.2013

Број дозволе: 218/2008-2
Пун назив емитера: Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам Стара чаршија О.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стара чаршија
Mатични број: 17285866
ПИБ: 101372002
Адреса: Живке Дамјановић 30
Место: Ћуприја
Телефон: 035/84-75-991
Факс: 035/84-75-990
Email адреса:
Сајт: http://www.radiostaracarsija.com
Одговорно лице за заступање: Драгољуб Љубић
Главни и одговорни уредник: Ранко Ценић
Власничка структура: 1. Драгољуб Љубић, Ћуприја - 50%
2. Динка Љубић, Ћуприја - 50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 110 - Ћуприја, фреквенција 107,80 МHz