Радио Деспотовац

Датум последње измене:   06.03.2013

Број дозволе: 220/2008-5
Пун назив емитера: Радио станица Деспотовац д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Деспотовац
Mатични број: 17104209
ПИБ: 100883660
Адреса: Деспота Стефана Лазаревића 2
Место: Деспотовац
Телефон: 035/612-999
Факс: 035/612-999
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodespotovac.com
Одговорно лице за заступање: Владан Гицић
Главни и одговорни уредник: Владан Гицић
Власничка структура: 1. Акционарски фонд акционарског друштва, Београд - 30%
2. Агенција за приватизацију, Београд - 70%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 112 - Деспотовац, Поповњак, фреквенција 98,0 МХз