Радио Стари Милановац

Датум последње измене:   18.12.2008

Број дозволе: 221/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Зогакс
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стари Милановац
Mатични број: 20274514
ПИБ: 104936117
Адреса: Тржни центар Зелена пијаца бб
Место: Горњи Милановац
Телефон: 032/715-200
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.starimilanovac.in.rs
Одговорно лице за заступање: Зоран Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Милисав Димитријевић
Власничка структура: 1. Зоран Ковачевић, Гроњи Милановац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 113 - Горњи Милановац, фреквенција 93,0 МХз