Radio Gogy

Датум последње измене:   30.03.2011

Број дозволе: 222/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за производњу, промет, услуге и експорт-импорт
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Gogy
Mатични број: 17370863
ПИБ: 100889031
Адреса: Рајићева бр. 14
Место: Горњи Милановац
Телефон: 032/717-762
032/710-400
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.gogyradio.com
Одговорно лице за заступање: Горан Аврамовић
Главни и одговорни уредник: Горан Аврамовић
Власничка структура: Горан Аврамовић, Горњи Милановац - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 114 - Горњи Милановац, фреквенција 95,80 МHz