Радио Гонг

Датум последње измене:   08.06.2010

Број дозволе: 223/2008-2
Пун назив емитера: Привредно друштво Елек-Гарић Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Гонг
Mатични број: 17276786
ПИБ: 101323086
Адреса: Краља Петра I Е2б 1/3
Место: Јагодина
Телефон: 035/242-454
035/245-444
Факс: 035/242-757
035/226-541
Email адреса:
Сајт: http://www.radiogong.co.rs
Одговорно лице за заступање: Мићо Гарић
Главни и одговорни уредник: Слађана Гарић
Власничка структура: 1. Мићо Гарић, Јагодина - 100%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 116 - Јагодина, фреквенција 93,6 МХз