РАДИО БУМ 108

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 225/2008-3
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНХ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕЛИПСА О.Д., КРАЉЕВО
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО БУМ 108
Mатични број: 17031309
ПИБ: 103640645
Адреса: Југ Богданова 148
Место: Краљево
Телефон: 036/320-088
Факс: 036/320-080
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobum.net
Одговорно лице за заступање: Миливоје Славковић
Главни и одговорни уредник: Миливоје Славковић
Власничка структура: 1. Миливоје Славковић-50%
2. Маријана Славковић-50%
Рок важења дозволе: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 127/Краљево, фреквенција 87,6 MHz